Berita

Gambar

Apa dan Bagaimana Penerapan Kurikulum Merdeka?

Silahkan dibaca dan dipahami dengan baik agar implementasi atau penerapan kurikulum merdeka dapat berjalan dengan maksimal.1. Panduan Pembelajaran dan Assessmen (unduh)2. Panduan pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan dalam Kurikulum Merdeka (unduh)3. Panduan pengembangan projek penguatan profil pelajar Pancasila  (unduh)

Selengkapnya
Gambar

Kelezatan Paling Besar

Kelezatan mengikuti kecintaan, menguat dengan sebab kuatnya kecintaan dan melemah dengan sebab kelemahannya. Setiap kali keinginan kepada yang dicintai dan kerinduan terhadapnya semakin kuat, kelezatan yang sampai kepadanya semakin sempurna. Kecintaan  dan kerinduan mengikuti pengetahuan dan ilmu tentang yang dicintai. Setiap

Selengkapnya
Gambar

Penjual Susu yang Selalu Merasa Diawasi

 Al-Faruq Umar bin al-Khothab tidak melihat apa-apa ketika ia memilih memilih putri penjual susu sebagai istri putranya bernama ‘Ashim, bukan karena kemulian dan keturunan, bukan pula karena harta dan kehormatan. Yang ia lihat hanyalah kebaikan gadis itu, keimanannya kepada Allah,

Selengkapnya
Gambar

Banyaknya Pertikaian Sesama Manusia Adalah Salah Satu Tanda Kiamat

Ketika malapetaka dan cobaan merebak, hubungan antar sesame pun renggang, bahkan cenderung terputus dan berubah menjadi permusuhan. Sehingga anggota masyarakat pun tidak saling mengenal kecuali jika masing-masing punya kepentingan materil.Hudzaifah ibn al-Yaman menuturkan, Ketika Rasulullah ﷺ ditanya tentang hari kiamat, beliau menjawab,

Selengkapnya
Gambar

Adab Niat - Kitab Minhajul Muslim

Setiap muslim tentu percaya akan pentingnya kedudukan dan urgensi niat bagi seluruh amal perbuatannya, baik yang berifat keduniaan maupun keagamaan. Sebab seluruh amal perbuatan kepada niat. Kuat dan lemahnya suatu amalan sangat dipengaruhi oleh niat. Sah dan tidaknya suatu amalan

Selengkapnya
Gambar

Asal Akhlak Yang Tercela dan Terpuji

Asal Akhlak Yang Tercela dan Terpuji Asal akhlak yang tercela seluruhnya adalah kesombongan, kehinaan dan kerendahan. Sedangkan akhlak yang terpuji seluruhnya adalah kekhusyu’an dan ketinggian tekad.Keangkuhan, penolakan kebenaran, keras kepala, bangga terhadap diri sendiri, dengki, takabbur, kezhaliman, kerasnya hati, angku, berpaling

Selengkapnya
Gambar

Tanaman Usia

Tanaman Usia Tahun adalah pohon, bulan-bulan adalah dahan-dahannya, hari-hari adalah ranting-rantingnya, jam-jam adalah daun-daunnya dan nafas adalah buahnya. Barangsiapa yang nafasnya dalam ketaatan, maka buah pohonya akan baik, tetapi siapa yang nafasnya dalam maksiat, maka buah pohonya adalah hanzhal. Hanya saja

Selengkapnya
Gambar

Akhlak Kedermawanan dan Kemurahan Hati

Kedermawanan adalah akhlak seorang muslim, sedangkan kemurahan hati adalah karakternya. Seorang muslim tidak akan bakhil dan kikir. Sebab, bakhil dan kikir merupakan akhlak yang tercela  yang bersumber dari kebusukan jiwa dan kegelapan hati. Seorang muslim dengan keimanan dan amal sholihnya, maka jiwanya akan menjadi

Selengkapnya
Gambar

DISIPLIN ADALAH SENJATA KEMAJUAN

“Senjata kita maju adalah disiplin, bukan ijazah, dan ilmu. Segala sesuatu tanpa disiplin akan hancur. Berdisiplin tiga bulan itu lebih baik daripada tidak berdisiplin selama satu tahun.” (KH. Imam Zarkasyi) Disiplin adalah kesediaan seseorang karena kesadaran sendiri untuk mengikuti peraturan-peraturan berlaku. Seseorang harus bisa menempatkan nilai-nilai disiplin

Selengkapnya
Gambar

Jangan Lupa Lakukan Puasa Syawal

(NOTE : artikel ini kami copy dari website penullis  https://rumaysho.com/521-jangan-lupa-lakukan-puasa-syawal.html)Salah satu dari pintu-pintu kebaikan adalah melakukan puasa. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ؟ الصَّوْمُ جُنَّةٌ …“Maukah aku tunjukkan padamu pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai, …” (HR.

Selengkapnya

PSB IFIBS TAHUN 2022/2023